Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS xã Bản Cầm

Thôn Na Năng, Bản Cầm, Bảo Thắng, Lào Cai
lci-baothang-thcsxabancam@edu.viettel.vn